» Начало» Новини» Открити педагогически ситуации

Открити педагогически ситуации

09.12.2019
Открити педагогически ситуации

На 05.11.2019 г. от 9:15 ч. във втора „Б“ група „Зорница“ започна открита педагогическа ситуация по математика на тема „Сутрин и вечер“. 

От 9:00 ч. III „А“ гр. Чайка“ на ОС 07.11.2019 г. децата показаха отлични познания по Околен свят на тема „Полезни храни“.

Друга педагогическа ситуация се проведе в ПГ „Б“ гр. „Калинки“ на 26.11.2019г. от 9:30 ч. Направлението беше по БЕЛ, а темата „Дядовата ръкавичка“. Децата работиха с образователна платформа ЕНВИЖЪН.

„Чиста е нашата улица“ беше темата по Околен свят на откритата педагогическа ситуация в III „Б“ гр. „Малчугани“. Тя се проведе на 27.11.2019 г. от 9:15 ч. Децата показаха завидни познания и практика, че могат да събират отпадъците разделно. 

Открита ситуация по БЕЛ на тема "Звукове и думи" в ПГ „А“ гр. "Усмивка“ се проведе на 28.11.2019 г. от 9:00 ч. Децата показаха много знания и умения при работата с образователна платформа ЕНВИЖЪН.


System: use (the) web | v8.1.0 | RegNr. 08311 | usePrint: b6688e8f6cd9ec8dcf31e9673e2c8167