» Начало» Новини» Плащане на такси!

Плащане на такси!

20.03.2020

Уважаеми родители,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, създадени са условия за заплащане на дължимите такси по банков път.

При плащане чрез банково платежно нареждане имайте предвид следното:

Срокът на плащане се удължава и таксите след 10-то число на месеца се плащат без лихви.

  • Могат да се превеждат само месечните такси към детската градина, а НЕ СУМИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ (англ., плуване, гимнастика и т.п.)
  • Необходимо е стриктно изписване и превеждане на сумата към детското заведение, за да не се получава надплатена сума или по-малко платена.
  • Таксата може да бъде проверена с  точност в сайта www.roditel.eu, както и банковата сметка на детското заведение.
  • В платежното нареждане като основание да бъдат изписани трите имена на детето и групата на детето, допълнителни пояснения- такса за месец “…”.
  • Необходимо е да се обадите на касиера, за да може ръчно да отразява платените такси по банков път.

За контакт: e-mail odz72@abv.bg и GSM 0886190060 - касиер, Добринка Желязкова.


System: use (the) web | v8.1.0 | RegNr. 08311 | usePrint: 14dcb2c2d945f4e11635558a27b2dc53