» Начало» Новини» Подготовка за отваряне на ДГ 72 след карантина

Подготовка за отваряне на ДГ 72 след карантина

22.05.2020

Уважаеми родители,

Бихме искали да Ви уведомим, че тази седмица започна подготовката за отваряне на детските градини на територията на район „Студентски“.

Първият работен ден с  деца ще бъде 1-ви юни.

Децата ще се приемат при спазване на всички противоепидемични мерки и при проверка на здравословното им състояние на входа на детските заведения. Всяка сутрин тяхното здравословно състояние ще се проверява от медицинския персонал на детската градина, като децата с висока температура и грипоподобни симптоми трябва да останат вкъщи до пълното си възстановяване. При приема на децата няма да се изискват медицински бележки.

При постъпване е необходимo родителите да представят попълненa  декларация за информирано съгласие и да са запознати с Вътрепешните правила за дейността на ДГ №72 в извънредна епидемична обстановка. Моля свалете прикачените файлове в PDF формат - информираното съгласие и правилата за работа в извънредна ситуация.

 PDF Download PravilaZaRabota
 PDF Download InformiranoSuglasie

System: use (the) web | v8.1.0 | RegNr. 08311 | usePrint: 1405cdc8dbc241a12318293a39b6cee6