» Начало» Новини» Съобщение за промяна на такси

Съобщение за промяна на такси

03.01.2020

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че чл. 40, ал. 4 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община е отменен на основание Решение № 2964 от 03.05.2019 г. на Административен съд – София-град  по адм. дело № 12378/2018 г., потвърдено с Решение № 15347 от 13.11.2019 г. на Върховен Административен съд по адм. дело № 7231/2019 г. Отмяната е отразена в Наредбата на Столичен общински съвет от 25.11.2019 г.


System: use (the) web | v8.1.0 | RegNr. 08311 | usePrint: ea0a8628174bb2d468e5856203b90e1d