» Начало» Новини» Учебно-възпитателна програма от вкъщи

Учебно-възпитателна програма от вкъщи

22.04.2020

Уважаеми родители, 

Педагогическите специалисти от 72 ДГ "Приказка без край" желаят да  поддържат добрата комуникация с децата си и техните родители. Екипите ни ще прилагат иновативни и интересни подходи, за да подпомагат учебно-възпитателната работа за децата ни вкъщи. Ще продължат да създават организация за реализиране на дистанционна педагогическа работа с децата, посещаващи детската градина, с цел подпомагане на родителите да организират времето на децата в домашна среда. Комуникацията ще бъде възможна чрез електронна поща, социални мрежи (Facebook) и други, при което на децата в домашни условия се оказва подкрепа за подготовка и упражнения. Вече са предоставени линкове за достъп до електронните ресурси на издателствата, с които работим. Прилагаме по-долу времеви график за консултиране на родителите от всички групи от съответните учители за обратна връзка от постигнатите резултати и/или срещнати трудности при усвояване на заниманията. Призоваваме децата и родителите да бъдат активни. Екипите ни са готови за обратна връзка и ще консултират онези, които се затруднят при усвояване на заниманията. Актуалните и нови публикации ще намирате във Facebook: 

✓ 1 А група "Слънчице" - всеки понеделник от 10:00 ч.

✓ 1 Б група "Веселушко" - всеки четвъртък от 11:00 ч.

✓ 2 А група Златна рибка" - всеки четвъртък от 11:00 ч. За консултации с родители - четвъртък от 14:00 - 16:00 ч.

 ✓ 2 Б група "Зорница" - всеки вторник от 11:00 ч. Консултации с родители от 16:00 - 18:00 ч. (същия ден)

✓ 3 А група "Чайка" - всеки сряда и четвъртък от 11:00 ч. 

✓ 3 Б "Малчугани " - всеки вторник и четвъртък  - от 11:00 ч. Консултации с родители от 15:00 до 17:00 ч. в същите дни.

 ✓ ПГ А - всеки вторник и четвъртък от 11:00 ч. Консултации с родители - същите дни - 16:00 до 18:00 ч.

✓ ПГ Б - всяка сряда  от 11:00 ч.

Очакваме всички учители и родители да работят заедно в интерес на децата.

Пожелаваме Ви вдъхновение, креативност и останете в добро здраве и разположение на духа!

От Ръководството


System: use (the) web | v8.1.0 | RegNr. 08311 | usePrint: d00c617f8c7605b6dfdf2757900cd4ee