» Начало» Профил на купувача

Заповед за избор на заявител

Обява за набиране на предложения от 22.04.2019

Протокол от заседания на комисия на 03.08.2018

Обява от 03.07.2018г.

Решение от 25.06.2018, обява от 26.06.2018г.

Обявление за възложена поръчка - Топлофикация София ЕАД

Договор за доставка на хранителни продукти

Номенклатура на хранителните продукти за доставка

Протокол от дейността на комисията

Решение №1 за откриване на процедура за обществена поръчка

Договор за спечелена обществена поръчка №9077747

System: use (the) web | v8.1.0 | RegNr. 08311 | usePrint: 40da1ef6cb04a6f9359a6d16f369ac36