» Начало» Профил на купувача

Протокол от решение за избор на доставчик по ОП от 15.08.2019

Обява за набиране на предложения от 22.04.2019

Протокол от заседания на комисия на 03.08.2018

Обява от 03.07.2018г.

Решение от 25.06.2018, обява от 26.06.2018г.

Обявление за възложена поръчка - Топлофикация София ЕАД

Договор за доставка на хранителни продукти

Номенклатура на хранителните продукти за доставка

Протокол от дейността на комисията

Решение №1 за откриване на процедура за обществена поръчка

Графици за доставка по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищн

Договор за спечелена обществена поръчка №9077747

Протокол oбществена поръчка

Съобщение

Решение от 17.07.2019, обява от 29.07.2019

Заповед за избор на заявител

Договор за доставка на хранителни продукти от 03.12.2019

System: use (the) web | v8.1.0 | RegNr. 08311 | usePrint: 4ff95bb497fc53b11d1970e4b2e0595e